ขอแสดงความยินดีกับคุณ ธงเกษม เถระ ลูกค้าคนไทยจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ธงเกษม เถระ  ลูกค้าคนไทยจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ธงเกษม เถระ ลูกค้าคนไทยจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ