ขอแสดงความยินดีกับคุณ จามจุรีย์ ทิพย์ประชา ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ จามจุรีย์ ทิพย์ประชา  ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ จามจุรีย์ ทิพย์ประชา ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ