ขอแสดงความยินดีกับคุณ เฉลิม พรมโลก ลูกค้าจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ เฉลิม พรมโลก ลูกค้าจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ เฉลิม พรมโลก ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ