ขอแสดงความยินดีกับคุณ จรูญ เล็กพิมาย ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ จรูญ เล็กพิมาย ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณจรูญ เล็กพิมายและครอบครัว ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปรด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากับบ้านหลังใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว