ขอสินเชื่อซื้อบ้านอย่างไรให้ผ่านไว อนุมัติเร็ว

ขอสินเชื่อซื้อบ้านอย่างไรให้ผ่านไว อนุมัติเร็ว

สำหรับคนไทยในต่างประเทศ ที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านในประเทศไทย หลายคนอาจกำลังกังวลอยู่ว่าตัวเองจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เพื่อให้ธนาคารอนุมัติผ่าน โครงการบ้านและสินเชื่อ เพื่อคนไทยในต่างประเทศได้เผยเคล็ดลับการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนในต่างแดนทุกคนสามารถขอสินเชื่อซื้อบ้านได้สำเร็จ
กรณีผู้มีรายได้ประจำ
. สำเนาเอกสารส่วนตัว (เช่น บัตรประชาน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส Work Permit Permanent Resident เป็นต้น)
. สลิปเงินเดือนและบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
. หลักฐานการเสียภาษีย้อนหลัง 2 ปี
กรณีเจ้าของกิจการ
. สำเนาเอกสารส่วนตัว (เช่น บัตรประชาน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส Work Permit Permanent Resident เป็นต้น)
. เอกสารการจดทะเบียนร้าน หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ
. บัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 ปี
. หลักฐานการเสียภาษีย้อนหลัง 2 ปี
. ภาพถ่ายกิจการ
ธนาคารจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการชำระค่างวด ฉะนั้นรายได้ของผู้กู้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพิจารณาสินเชื่อ ผู้กู้จึงต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถการชำระหนี้ โดยการเตรียมพร้อมก่อนการยื่นเรื่องขอสินเชื่อ เช่น การชำระเงินดาวน์และหนี้สินอื่นๆตรงตามกำหนด เพื่อสร้างประวัติการเงินที่ดี มีเงินหมุนเวียนในบัญชีสม่ำเสมอ ควรมีเงินออมไว้ส่วนหนึ่งยามฉุกเฉิน ควบคู่ไปกับการเตรียมเอกสารที่ให้มีความพร้อมก่อนยื่นขอสินเชื่อค่ะ

CR: thaihometown.com