ธอส.ปล่อยสินเชื่อให้คนไทยในประเทศที่อยากมีบ้าน 3 ล้านครอบครัว กรรมการยึ้มรับผู้บริโภคต่างชื่นมื่น

ธอส.ปล่อยสินเชื่อให้คนไทยในประเทศที่อยากมีบ้าน 3 ล้านครอบครัว กรรมการยึ้มรับผู้บริโภคต่างชื่นมื่น

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส. กล่าวในโอกาสจัดงานครบรอบ 61 ปี ว่า ธอส.ยังเดินหน้าเป็นสถาบันการเงินผู้นำด้านที่อยู่อาศัยต่อไป โดยที่ผ่านมาสามารถปล่อยสินเชื่อให้คนไทยมีบ้านของตัวเองไปแล้วกว่า 3 ล้านครอบครัว โดยมียอดคงค้างสินเชื่อในครึ่งปีแรกกว่า 762,000 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวมกว่า 814,000 ล้านบาท และในช่วงครบรอบ 61 ปี ธนาคารได้ออกโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ โครงการบ้าน 61 ปี ธอส.และสินเชื่อ ธอส.มีบ้านมีสุข 2 วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท และเงินฝากออมทรัพย์ 161 วัน ดอกเบี้ยพิเศษ คาดว่าจะระดมเงินฝากได้กว่า 6,000 ล้านบาท