ที่อยู่อาศัยมาแรง 9 เดือนแรกเปี 57 เปิด 272 โครงการ หวังให้คนไทยมีบ้าน พร้อมดึงตลาดต่างประเทศ

ที่อยู่อาศัยมาแรง 9 เดือนแรกเปี 57 เปิด 272 โครงการ หวังให้คนไทยมีบ้าน พร้อมดึงตลาดต่างประเทศ

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 (มกราคม – สิงหาคม 2557)มีการเปิดตัวโครงการใหม่ถึง 272 โครงการ เฉลี่ยเดือนละ 34 โครงการ รวม 77,626 หน่วย มูลค่า 235,515 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 3.034 ล้านบาท หากประมาณการทั้งปี 2557 น่าจะมีหน่วยขายเปิดใหม่ 105,571 หน่วย รวมมูลค่า 320,300 ล้านบาท หรือหน่วยละ 3.028 ล้านบาท

เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีหน่วยเปิดใหม่ 131,645 หน่วย ที่มูลค่า 385,447 ล้านบาท จะพบว่าในปี 2557 ทั้งปีนี้ จะมีหน่วยขายเปิดลดลงประมาณ 20% และมูลค่าการพัฒนาลดลงประมาณ 17% ซึ่งถือว่าดีกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ ณ กลางปี 2557 ที่คาดว่าตลอดปี 2557 นี้หน่วยขายเปิดใหม่ จะลดลงประมาณ 24% และมูลค่าการพัฒนาลดลงประมาณ 28% แสดงว่าสถานการณ์หลังความวุ่นวายทางการเมืองในครึ่งหลังปี 2557 ดีชึ้นกว่าครึ่งปีแรก

อย่างไรก็ตามปี 2558 อาจเป็นปีที่พึงระวังมากกว่าจะเป็นปีทอง เพราะที่ว่ารถไฟฟ้าจะแล้วเสร็จหลายสาย ก็ไม่ใช่ความจริง รถไฟฟ้า 3 สายจะเสร็จในปี 2560 ที่ผ่านมา บางสายเสร็จแล้วก็กลับไม่มีรถวิ่ง ปล่อยไว้เฉยๆ อันนับเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่าไม่น่าให้อภัย ว่วนประเทศที่จะได้ประโยชน์จากการเปิด AEC ก็คืออินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เพราะมีการเมืองที่มีวุฒิภาวะ ไม่ไมีรัฐประหาร

สำหรับในเดือนกันยายนภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการเปิดตัวใหม่ค่อนข้างคึกคัก เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในเดือนนี้มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 37 โครงการ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 4 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายเพิ่มขึ้น 27% และมูลค่าโครงการเพิ่มขึ้น 16% เนื่องจากมีสินค้าประเภทอาคารชุดและบ้านเดี่ยวราคาปานกลางเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งหมด 37 โครงการ โดยในเดือนนี้มีจำนวนหน่วยที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด 10,666 หน่วย มีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 32,700 ล้านบาท

ประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ ยังคงเป็นอาคารชุดอีกเช่นเดิม แต่มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนหน่วยเปิดขาย 6,903 หน่วย (64.7%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 1,679 หน่วย (15.7%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 1,541 หน่วย (14.4%) ของจำนวนหน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด ซึ่งเมื่อเทียบจำนวนหน่วยขายกับเดือนที่ผ่านมา จะพบว่าจำนวนหน่วยขายของที่อยู่อาศัยหลัก ได้แก่ บ้านเดี่ยว และอาคารชุดมีหน่วยขายเพิ่มขึ้น ส่วนทาวน์เฮ้าส์มีหน่วยขายลดลง โดยอาคารชุดซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่มีหน่วยขายเพิ่มขึ้น 3,449 หน่วย (100%) และบ้านเดี่ยวมีหน่วยขายเพิ่มขึ้น 374 หน่วย (32%) แต่ทาวน์เฮ้าส์ลดลง -1,250 หน่วย (-42%) เนื่องจากเดือนนี้

อาคารชุดที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่เป็นของผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งทำเลที่มีการเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่ สำหรับบ้านเดี่ยวจะตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่รอบนอกและพื้นที่เขตติดต่อเมือง เช่น ถนนลำลูกกา ถนนหทัยราษฎร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนเลียบวงแหวนด้านใต้ เป็นต้น และทาวน์เฮ้าส์ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในเขตพื้นที่รอบนอก เช่น ถนนโรจนะ ถนนบางนา ถนนเทพารักษ์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย เป็นต้น ส่วนอาคารชุดจะเปิดขายในเขตกรุงเทพชั้นกลาง โดยเฉพาะตามแนวส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าเป็นสำคัญ เช่น ถนนประชาราษฎร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนตากสิน-ท่าพระ ถนนเพชรเกษม เป็นต้น

เมื่อพิจารณาอัตราการขายได้ จะพบว่าในเดือนแรกของการเปิดขายมีอัตราการขายได้เฉลี่ยสูงถึง 37% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาที่มีอัตราการขายได้ที่ 29% ต่อเดือน โดยประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราการขายได้มากสุดอันดับ 1 คืออาคารชุดระดับราคา 10.001-20.000 ล้านบาท จำนวน 106 หน่วย ขายได้แล้ว 101 หน่วย (95%) รองลงคือ อาคารชุดระดับราคา 5.001-10.000 ล้านบาท จำนวน 355 หน่วย ขายได้แล้ว 294 หน่วย (83%) และอันดับ 3 คือ อาคารชุดระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท จำนวน 851 หน่วย ขายได้แล้ว 506 หน่วย (59%)

เมื่อพิจารณาอัตราการขายได้ จะพบว่าในเดือนแรกของการเปิดขายมีอัตราการขายได้เฉลี่ยสูงถึง 37% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาที่มีอัตราการขายได้ที่ 29% ต่อเดือน โดยประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราการขายได้มากสุดอันดับ 1 คืออาคารชุดระดับราคา 10.001-20.000 ล้านบาท จำนวน 106 หน่วย ขายได้แล้ว 101 หน่วย (95%) รองลงคือ อาคารชุดระดับราคา 5.001-10.000 ล้านบาท จำนวน 355 หน่วย ขายได้แล้ว 294 หน่วย (83%) และอันดับ 3 คือ อาคารชุดระดับราคา 3.001-5.000 ล้านบาท จำนวน 851 หน่วย ขายได้แล้ว 506 หน่วย (59%)

โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย

cr: area.co.th