คนไทยกับการมีครอบครัว อ.ศศินทร์ เผยตัวเลขผู้หญิงไทยครองความโสดมากขึ้น

คนไทยกับการมีครอบครัว อ.ศศินทร์ เผยตัวเลขผู้หญิงไทยครองความโสดมากขึ้น

ศศินทร์เผยเหตุผลที่หญิงไทยยอมเป็นสาวโสด ชี้มีการศึกษาสูง หน้าที่การงานและรายได้ดี มีศักยภาพในการบริหารเวลา พร้อมอำนาจในการใช้จ่ายสูง ย้ำตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่า ทั้งการซื้อเพื่อดูแลจิตใจตัวเองและความมั่นคงของชีวิต นักการตลาดเร่งศึกษาพฤติกรรมการบริโภค ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการซื้อของสาวโสด

ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสินค้าและบริการต่างๆ ให้ความสำคัญการทำตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น และสาวโสดที่ยังไม่ได้แต่งงานเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่มีความน่าสนใจสูง จำเป็นต้องศึกษาลูกค้ากลุ่มนี้ให้มากเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้หญิงจะขยายระยะเวลาในการมีคู่ครองยาวนานกว่าอดีต การมีคู่ครองเปลี่ยนไปจากเดิม ผู้หญิงไม่ต้องเป็นแม่บ้านเพียงอย่างเดียว จึงพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้น มีศักยภาพในการทำงานด้านต่างๆ จนประสบความสำเร็จได้พอๆ หรือมากกว่าผู้ชาย นอกจากนี้บางคนยังเลื่อนระยะเวลาในการมีคู่ครองให้ยาวนานขึ้น เพราะต้องการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยังทำงานแบบอุทิศตน ทุ่มเท มีตำแหน่งรวมทั้งรายได้ที่สูงกว่าผู้ชายจึงเลือกคู่ครองยาก อีกเหตุผลที่ทำให้สาวโสดมีจำนวนมากขึ้นคือ จำนวนประชากรผู้ชายมีน้อยกว่าและส่วนหนึ่งไม่ได้เป็นผู้ชายแท้ ทำให้ 18% ของสาว Gen Y ต้องครองโสดยาวนานขึ้น หากมองในมุมนักการตลาดจะเห็นโอกาสในการเจาะกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว สาวโสดมีจุดเด่นเรื่องการบริหาร จัดการเวลาได้คล่องตัวกว่าคนที่แต่งงาน ทั้งนี้เวลาส่วนใหญ่ไม่ได้หมดไปกับการทำงานหรือดูแลครอบครัว จึงสามารถกำหนดเวลาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง การมีเวลาว่างมากกว่าของผู้หญิงกลุ่มนี้แสดงถึงพฤติกรรมการตัดสินใจในการจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกขึ้น

ดร.กฤษติกา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เมื่อสาวโสดมีเวลาว่างมากกว่าจึงทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อชดเชยความเหงา เช่น การเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ หากธุรกิจทัวร์ต้องการเจาะตลาดกลุ่มนี้จำเป็นต้องศึกษาว่าประเทศที่สาวโสดต้องการไปท่องเที่ยวมากที่สุดมีที่ไหนบ้าง นอกจากนี้พวกเธอยังใช้เวลาว่างกับการช้อปปิ้ง แม้ว่าจะไม่ใช่เทศกาลลดราคาก็สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่าย การใช้เงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลอื่นๆ ไม่มีภาระมาก ทำให้เกิดแหล่ง ช้อปปิ้งใหม่ๆ ใกล้ที่ทำงาน ทั้งนี้ นักการตลาดต้องศึกษาว่าแม้สาวโสดจะดูแลตัวเองได้ แต่พวกเธอก็ต้องการความปลอดภัยในชีวิต จึงเป็นโอกาสของสินค้าและบริการที่ตอบสนองเรื่องดังกล่าว เช่น ธุรกิจประกันภัยซึ่งสนับสนุนให้เกิดการออม คุ้มครองโรคร้ายต่างๆ รวมทั้งสาวโสดที่กลัวความเหงา ความโดดเดี่ยว จึงต้องใช้จ่ายกับบุคคลรอบข้างค่อนข้างมากพวกเธอต้องการใกล้ชิดญาติๆ และครอบครัว รวมทั้งต้องการซื้อข้าวของต่าง ๆ สำหรับดูแลและอุปการะลูกหลาน เพื่อต้องการมีคนดูแลเมื่อสูงวัย จึงสรุปได้ว่าคนโสดจะใช้เงินกับตัวเองเพื่อตอบสนองเรื่องการดูแลจิตใจ และใช้เงินกับคนอื่นๆ เพื่อต้องการคนดูแลรวมทั้งความมั่นคงและปลอดภัยในอนาคต

“ปัจจุบันอำนาจในการตัดสินใจซื้อของสาวโสดสูงมาก ประมาณ 50-60% ของลูกค้าแบรนด์ต่างๆ ไม่เฉพาะแบรนด์แฟชั่น ความสวยความงามเท่านั้น สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปก็สามารถออกแบบโปรโมชั่นสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ได้ สาวโสดต้องซื้อข้าวของต่างๆ ให้กับคนในครอบครัวและญาติพี่น้อง และยังตัดสินใจซื้อสินค้าไอที เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเองอีกด้วย ถือว่าเป็นกลุ่มที่ 2 รองจากผู้ชาย สาวโสดจะตัดสินใจซื้อได้ง่ายเพราะตัดสินใจคนเดียว ส่วนใหญ่จะศึกษาข้อมูลของสินค้ามาแล้ว หรือบางครั้งศึกษาจากผู้ให้บริการ ดังนั้น แบรนด์ต่างๆ จะต้องปรับกลยุทธ์การให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต” ดร.กฤษติกากล่าว