ผนึก 3 สมาคมอสังหาฯ สานต่อ “แก้กฎหมาย” จัดสรรที่ดิน-อาคารชุดและผังเมือง

ผนึก 3 สมาคมอสังหาฯ สานต่อ "แก้กฎหมาย" จัดสรรที่ดิน-อาคารชุดและผังเมือง

นายกสมาคมบ้านจัดสรร ระบุอสังหาฯ ปีหน้า ปัจจัยลบน้อย “ท่องเที่ยว -กำลังซื้อ” ฟื้น ผนึก 3 สมาคมอสังหาฯ สานต่อ “แก้กฎหมาย” จัดสรรที่ดิน-อาคารชุดและผังเมือง นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2558 มีการเติบโตมากขึ้น เพราะปัจจัยลบลดน้อยลงกว่าปีนี้ที่เผชิญปัญหาการเมือง แต่ปีหน้าจะมีเพียงปัญหาเศรษฐกิจต่างประเทศไม่ฟื้น 100% เพราะฉะนั้น ส่งออกจะมีปัญหาต่อไป ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ของคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยการส่งออก ขณะที่เชื่อว่าธุรกิจการท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศจะดีขึ้น

อย่างไรก็ดี คงต้องพิจารณาผลจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ว่าคึกคักหรือไม่ มีการย้ายฐานการลงทุนของประเทศต่างๆ มาไทยมากน้อยอย่างไร ซึ่งการสร้างโรงงานในนิคมอุสาหกรรม มีผลต่อความต้องการอสังหาฯ ทั้งในแง่ของการขายและเช่า

สำหรับภารกิจของสมาคมบ้านจัดสรร จะดำเนิน ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมอาคารชุดไทย เร่งสานต่อการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ การแก้ไข พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน ในประเด็นนิติบุคคลบ้านจัดสรร ตั้งแต่เรื่องขั้นตอนการ จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การส่งมอบสาธารณูปโภคส่วนกลางของหมู่บ้าน

การแก้ไข พ.ร.บ.อาคารชุด ในส่วนของสัญญา จะซื้อจะขายมาตรฐาน มีหลายประเด็นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และเรื่องผังเมือง เตรียมเสนอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม โดยเฉพาะระดับท้องถิ่น เช่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชุมชน

ที่ผ่านมา กระบวนการจัดทำผังเมืองในแต่ละจังหวัด มีเฉพาะคณะกรรมการระดับจังหวัด และระดับ ประเทศ ด้านผังเมืองกรุงเทพฯ ที่ผ่านมาปัญหามักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการทำผังเมืองเสร็จแล้ว สมาคมฯ ได้เข้าไปประสานงานกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมการแก้ไขผังเมืองและปรับปรุงผังเมืองล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต