สติ๊กเกอร์ LINE การ์ตูนฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ รายได้ทั้งหมดมอบการกุศล

สติ๊กเกอร์ LINE การ์ตูนฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ รายได้ทั้งหมดมอบการกุศล

ไลน์ ประเทศไทย ได้ทำการเปิดให้ดาวน์โหลดสติกเกอร์ภาพฝีพระหัตถ์ ‘สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี’ ในชื่อชุด แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity) และเป็นสติ๊กเกอร์การกุศลเซ็ตแรกของไทยอีกด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดและบริษัทไลน์ ประเทศไทย ได้เผยแพร่ภาพฝีพระหัตถ์ในรูปแบบสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดและนำไปใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ซึ่งรายได้ทั้งหมดนั้นจะนำไปสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาล รวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ต่อไป

ทั้งนี้ สติ๊กเกอร์ภาพฝีพระหัตถ์ ชุด แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity) ประกอบด้วยภาพวาดทั้งหมด 16 ภาพ ซึ่งแสดงถึงความน่ารักและพระอารมณ์ขัน ที่ได้ทั้งความสุขในการสื่อสารและอิ่มใจที่ได้ร่วมทำบุญกับสภากาชาดในครั้ง นี้ สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ทั้งในระบบ iOS และ Android ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม – 3 มีนาคม 2558 ในราคา 50 coins หรือราว 30 บาท