สิ้นสุดการรอคอย รัฐบาลไทย เตรียมแจกที่ดิน 53,000 ไร่ ให้คนไทย ที่อยู่อาศัยใน 4 จังหวัด

สิ้นสุดการรอคอย รัฐบาลไทย เตรียมแจกที่ดิน 53

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้ตรวจสอบที่ดินต่างๆ เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้แก่ประชาชนแล้ว ซึ่งขณะนี้แบ่งที่ดินได้เป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย

– ที่ดินว่างเปล่า สามารถจัดสรรให้ประชาชนได้ทันที 5,000 ไร่

– ที่ดินที่ประชาชนเข้าไปจัดทำที่ดินทำกินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 4 ล้าน 5 แสนไร่

– ที่ดินที่รอการพิสูจน์สิทธิ์ 14 ล้านไร่

ทั้งนี้เบื้องต้นคณะกรรมการฯ จะเร่งจัดสรรที่ดิน 53,000 ไร่ ให้กับประชาชน 10,000 ราย ใน 4 จังหวัดนำร่องก่อน ได้แก่ เชียงใหม่ มุกดาหาร ชุมพร นครพนม โดยจะใช้เวลาจัดสรรที่ดินให้ประชาชนทั้งหมด 3 เดือน นับจากเดือนธันวาคม ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการจะเริ่มจากการส่งที่ดินให้กับจังหวัดตรวจสอบ ว่าที่ดินดังกล่าวสามารถแจกจ่ายได้หรือไม่ จากนั้นจะมอบให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรที่ดิน รวมถึงให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางรูปแบบการใช้ประโยชน์ของที่ดิน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ให้ตรวจสอบความจำเป็นในการใช้ที่ดินประกอบอาชีพเป็นหลัก เนื่องจากรัฐบาลไม่มีที่ดินมากพอที่จะแจกจ่ายให้ประชาชนทั้งหมด แต่จะแก้ปัญหาด้วยการให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากที่ดินร่วมกันในรูปแบบสหกรณ์ และแบ่งผลผลิตที่ได้มาแก่กัน ซึ่งหากประชาชนยอมรับแนวทางดังกล่าวได้ คาดว่าน่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินได้ในที่สุด