พ.ร.ก เวนคืนที่ดินสร้างรถไฟฟ้า 4 เส้นทาง ใกล้บ้านใครบ้างมาเช็คดู !

พ.ร.ก เวนคืนที่ดินสร้างรถไฟฟ้า 4 เส้นทาง ใกล้บ้านใครบ้างมาเช็คดู !

เว็บไซต์ราชกิจจจนุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อดำเนินการเพื่อ กิจการขนส่งมวลชนจำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

1.พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาวเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557

2.พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2557

3.พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2557

4.พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2557