กสทช. เรียก 3 ค่ายมือถือถก คิดค่าโทรเป็นวินาที

กสทช. เรียก 3 ค่ายมือถือถก คิดค่าโทรเป็นวินาที

กสทช.เรียกผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง 3 ราย เข้าประชุมกำหนดทิศทางการคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที หลังมติของ สปช.เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว คาดว่าจะประกาศใช้ได้ช่วงเดือน พ.ค.58 นี้…

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า วันนี้ (7 ม.ค.58) คณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้เรื่องการคิดค่าบริการโทรศัพท์มือถือ ชุดที่มีนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธาน จะประชุมนัดแรกร่วมกับ 3 ค่ายมือถือ ได้แก่ เอไอเอส ดีแทค และทรู เพื่อออกมาตรการบังคับใช้การคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที หลังจากการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. วานนี้ (6 ม.ค.) เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว โดยข้อสรุปที่ได้ จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. และนำเข้าสู่คณะกรรมการ กสทช. จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้

ด้าน นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปิดเผยว่า กสทช. ยังไม่มีหลักเกณฑ์การกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ต้องคิดค่าบริการตามระยะเวลา แต่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553 ได้กำหนดห้ามผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภคและค้ากำไรเกินควร และกสทช. มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ โครงสร้างอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม ต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีมาตรการนับเวลาที่เป็นมาตรฐาน โดยไม่ให้ปัดเศษเวลาขึ้นเป็นนาที