ชาวชัยภูมิ พร้อมใจ นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ทุกวันพระ

ชาวชัยภูมิ พร้อมใจ นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ทุกวันพระ

ชัยภูมิจัดใหญ่ ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ร่วมลงนาม MOU พร้อมใจนุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ทุกวันพระ ดันเป็นเมืองแห่งการส่งเสริมความเป็นวิถีไทย

นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิ นางนภา ศกุนตนาค รองผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิ เป็นประธานนำหัวหน้าหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งสถานศึกษาทุกแห่ง ทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมด้วย พระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิธรรมดีได้ดี และสภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน จังหวัดชัยภูมิ (สรช.) ร่วมกันทำพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงร่วมมือ และปล่อยแถวขบวนจัดกิจกรรม ตามโครงการ รากเหง้าวัฒนธรรมไทย นุ่งไทย นุ่งซิ่น ส่งเสริมให้ทุกสถานศึกษาให้เยาวชน เด็กนักเรียน นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ทุกวันพระ ให้กับสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดชัยภูมิ โดยมีขบวนนักศึกษาเดินรณรงค์ ไปทั่วตัวเมืองในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ อย่างคึกคัก

พระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิธรรมดีได้ดี ผู้คิดริเริ่มโครงการครั้งนี้เป็นผลสำเร็จ กล่าวว่า การริเริ่มโครงการครั้งนี้ เนื่องจากทุกภาคส่วนได้มีการพูดคุยหารือกันมาต่อเนื่อง รวมทั้งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน หรือรวมกันเป็น บวร ได้เล็งเห็นความสำคัญ การที่จะช่วยกันส่งเสริมเมืองชัยภูมิ ให้เป็นเมืองแห่งการส่งเสริมความเป็นวิถีไทยให้มากขึ้น และโดยเฉพาะการแต่งกายของเด็กไทยในปัจจุบัน เริ่มที่จะเลือนหาย ความเป็นรากเหง้าวัฒนธรรมไทยหายไปมากจนน่าตกใจ ซึ่งต่อจากนี้ไป ชาวชัยภูมิทุกคนน่าจะให้ความสำคัญในการออกมาช่วยกันรณรงค์แต่งชุดไทยร่วมกันอย่างยั่งยืนให้ได้ต่อเนื่อง เป้าหมาย 1 ปี จากนี้ไป จะเห็นเมืองพญาแล กลับมาสู่วิถีไทยได้มากขึ้นอีกด้วย