ตรุษจีน 2558 เนรมิตเยาวราชเป็นถนนสายทองคำ 19-20 ก.พ. นี้

ตรุษจีน 2558 เนรมิตเยาวราชเป็นถนนสายทองคำ 19-20 ก.พ. นี้

ตรุษจีน 2558 กทม. เตรียมเนรมิตเยาวราชเป็นถนนสายทองคำ เพื่อร่วมฉลองวันตรุษจีน ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์นี้

นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าฯ กทม. แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช 2558 ว่า ในวันตรุษจีน 2558 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช เตรียมจัดงานตรุษจีนเยาวราช 2558 ภายใต้แนวคิด “มะแมเบิกฟ้า เฉลิมหล้ามหามงคลพูนผลเยาวราช” โดยมี “แพะ” เป็นสัญลักษณ์มงคลของงานประดับตกแต่งตลอดงาน สำหรับกำหนดการจัดงานนั้น คือ ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.00-24.00 น. โดยงานถูกจัดขึ้นตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ไปตลอดแนวถนนเยาวราช

นายอมร กล่าวต่อว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา จึงได้จัดให้มีการเทิดพระเกียรติ โดยจัดสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ (แลนด์มาร์ค) “มะแมเบิกฟ้า” เพื่อจัดแสดงนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์พระราชกรณียกิจในการเสด็จเยี่ยมประเทศจีน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราช ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.ทั้งนี้ จะมีการปิดการจราจรชั่วคราว ตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถึงแยกเฉลิมบุรี และจากถนนลำพูนไชย ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงถนนเยาวราช ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 22.00 น. จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 06.00 น. ดังนั้น ในช่วงการจัดงาน จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง ส่วนท่านที่เดินทางมาร่วมงาน โปรดใช้รถโดยสารสาธารณะเพื่อความสะดวกและลดปัญหาการจราจร