รู้ยัง!กรมศุลฯจับมือเอกชนต่อจากนี้ ไป’งดรับส่วย’

รู้ยัง!กรมศุลฯจับมือเอกชนต่อจากนี้ ไป’งดรับส่วย’

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ได้ทำปฏิญญากับข้าราชการในกรมศุลกากรว่า จะเลิกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ และผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้ทุกกรณี

พร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เลิกจ่ายผลประโยชน์หรือ สินบนให้แก่คนในกรมศุลกากร ซึ่งจะเตรียมหารือกับหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ให้มาลงนามในความร่วมมือเลิกจ่ายผลประโยชน์ ส่วนในต่างจังหวัดจะมีการหารือกับสภาหอการค้าจังหวัด รวมถึงเอกชนในพื้นที่ รวมถึงตามด่านชายแดนด้วย

สำหรับ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมาได้เดินทางไปที่ด่านศุลกากรเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบของข้าราชการกรมศุลกากร

โดยมีที่ปรึกษาของกรมรองอธิบดี และข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมด้วย ทุกคนเห็นร่วมกันว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ทุกระดับและทุกคนควรเลิกรับผลประโยชน์ที่มิควรจะรับ จึงเกิดเป็นปฏิญญาเขมราฐขึ้นมา

โดยกรมศุลกากรได้เตรียมงบประมาณเพิ่มเติมให้กับด่านศุลกากร เพื่อจะได้ไม่ต้องมาอ้างว่าที่ต้องรับเงินจากผู้ประกอบการ เพราะมีภารกิจของหน่วยงานที่ต้องใช้เงิน