กทม. ห่วงตึกเก่า 2 พันหลัง สร้างไม่รองรับแรงสะเทือนแผ่นดินไหว

กทม. ห่วงตึกเก่า 2 พันหลัง สร้างไม่รองรับแรงสะเทือนแผ่นดินไหว

กทม. วอนเจ้าของตึกเก่าทั่วกรุงกว่า 2 พันหลัง ยื่นขอตรวจสอบอาคารของตัวเอง เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว เพราะก่อสร้างก่อนออกกฎหมายควบคุมอาคารให้ต้านทานแรงสั่นสะเทือน

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีการแสดงความกังวลว่าอาคารสูงในพื้นที่ กทม. จะมีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวหรือไม่ว่า หากเป็นอาคารที่ก่อสร้างหลัง พ.ศ. 2550 จะมีกฎหมายควบคุมอยู่ว่าต้องรับน้ำหนักความต้านทาน ความคงทน ฯลฯ เพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวอยู่แล้ว จึงไม่น่ากังวล

อย่างไรก็ตาม หากเป็นอาคารที่สร้างก่อนปี 2550 หรือก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งมีอยู่ราว 2,000 หลัง ก็ต้องมีการตรวจสอบ ซึ่ง กทม. ได้ทำการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เจ้าของอาคารเก่าทำการตรวจสอบและเพิ่มความปลอดภัยให้กับอาคารของตนเอง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะได้รับจากการเกิดแผ่นดินไหวที่ปัจจุบันมีความรุนแรงขึ้น

ทั้งนี้ได้มีเจ้าของอาคารเก่ามายื่นความจำนงขอตรวจสอบความปลอดภัยและขอดัดแปลงอาคารอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวมากขึ้นแล้ว