แอพแรกที่คุณเลือก คลิปที่เกี่ยวข้อง เรื่องเล่าเช้านี้ : เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.8 ที่ จ.ภูเก็ต แผ่น

แอพแรกที่คุณเลือก คลิปที่เกี่ยวข้อง  เรื่องเล่าเช้านี้ : เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.8 ที่ จ.ภูเก็ต  แผ่น

นักวิชาการด้านวิศวกรรม ชี้ กทม. เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว หากรอยเลื่อนในพม่า และภาคตะวันตกของไทย เกิดการขยับตัวรุนแรงระดับ 8 แมกนิจูดขึ้นไป

ศ. ดร.อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยว่า จากการศึกษาข้อมูลทางวิชาการ พบว่า ในประเทศไทยมีบริเวณที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อน คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ ซึ่งแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนทางภาคเหนือ จะไม่กระทบต่อกรุงเทพมหานคร แต่รอยเลื่อนในภาคตะวันตก และรอยเลื่อนในพม่า อาจส่งผลกระทบทำให้เกิดแผ่นดินไหวในกรุงเทพมหานครได้ หากมีความรุนแรงถึงระดับ 8 แมกนิจูด ขึ้นไป

อีกปัจจัยที่ทำให้กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว คือ ชั้นดินที่อ่อน ดังนั้นการสร้างอาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงควรมีมาตรฐาน มีคานคอนกรีตเสริมเหล็ก และผ่านการรับรองถูกต้องตามหลักวิศวกร

ทั้งนี้ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว มีเจ้าหน้าที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหว และรายงานให้ประชาชนทราบผ่านศูนย์เตือนภัย โดยการทำงาน 3 ส่วน คือ การเฝ้าระวัง การเก็บสถิติ และการวิจัย