มหกรรมสินเชื่อแบงก์รัฐและนาโนไฟแนนซ์เพื่อประชาชน วันที่ 27-28 มิ.ย. 58

มหกรรมสินเชื่อแบงก์รัฐและนาโนไฟแนนซ์เพื่อประชาชน วันที่ 27-28 มิ.ย. 58

คลังเดินหน้าจัดงานมหกรรมสินเชื่อแบงก์รัฐและนาโนไฟแนนซ์เพื่อประชาชน 5 จุด กรุงเทพฯ จัดที่เมืองทองธานี ส่วนต่างจังหวัดจัดที่ห้างเซ็นทรัล 27-28 มิถุนายน 2558

กระทรวงการคลังจัดงาน “มหกรรมสินเชื่อแบงก์รัฐและนาโนไฟแนนซ์” หรือ “SFIs Expo” ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 เพื่อเสนอบริการต่าง ๆ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทั้งเงินฝากและสินเชื่อ เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและยากจนได้เข้าถึงบริการทางการเงิน

ทั้งนี้งานดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับงานหกรรมการเงิน “Money Expo” แต่งานจะเล็กกว่า เพราะมีแต่ธนาคารของรัฐบาล โดยจะจัดพร้อมกันทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวม 5 แห่ง คือ

ภาคกลาง จัดที่กรุงเทพมหานคร ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพ

ภาคเหนือ จัดที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จ.เชียงใหม่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เป็นเจ้าภาพร่วมกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จ.อุดรธานี มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นเจ้าภาพ

ภาคตะวันออก จัดที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จ.ระยอง มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นเจ้าภาพ

ภาคใต้ จัดที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เป็นเจ้าภาพร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อม (บสย.)

ขณะที่ภายในงานนั้นจะมีการให้ความรู้กับประชาชน มีการเสนอบริการทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินฝากผลตอบแทนสูง หรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึง พร้อมทั้งมีการออกบูธช่วยขายผลผลิตให้แก่เกษตรกร และเอสเอ็มอี รวมถึงผู้ประกอบการโอท็อปต่าง ๆ

นอกจากนี้จะมีการเปิดตัวบรรษัทสินเชื่อเพื่อรายย่อย หรือนาโนไฟแนนซ์ ให้ประชาชนฐานรากที่ต้องการกู้เข้ามาติดต่อกับบริษัทนาโนไฟแนนซ์ได้โดยตรง

ผู้สนใจไปร่วมงานกันได้ในสถานที่จัดงานที่สะดวก ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558