ปลื้มปีติ ! ในหลวงโปรดเกล้าฯ ตั้งศูนย์บริการน้ำ 53 จังหวัด บรรเทาทุกข์ภัยแล้ง

ปลื้มปีติ ! ในหลวงโปรดเกล้าฯ ตั้งศูนย์บริการน้ำ 53 จังหวัด บรรเทาทุกข์ภัยแล้ง

พสกนิกรปลื้มปีติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งศูนย์บริการน้ำภาคกลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก รวม 53 จังหวัด เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความทุกข์ยาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทาน ในการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบภาวะภัยแล้ง โดยร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะ กระทรวงมหาดไทย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการใช้ความช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำ โดยจัดตั้งศูนย์บริการน้ำอุปโภคบริโภคพระราชทาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 122 แห่ง ในท้องที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก รวมทั้งหมด 53 จังหวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนในขณะนี้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดตั้งศูนย์บริการน้ำอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้ง โดยราษฎรสามารถเตรียมภาชนะไปรับน้ำได้ที่โรงเรียนที่จัดตั้งศูนย์บริการน้ำใกล้บ้านในท้องที่ภาคต่าง ๆ ตามวันเวลาราชการ จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะยุติ ซึ่งราษฎรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยราษฎรที่กำลังทุกข์ยาก และได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยทรงพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดมา