ดอนเมือง ประกาศยกเลิก มาตรการตรวจเข้ม หลังเข้าคิวแน่น!

ดอนเมือง ประกาศยกเลิก มาตรการตรวจเข้ม หลังเข้าคิวแน่น!

ท่าอากาศยานดอนเมือง ประกาศยกเลิกมาตรการตรวจค้นสัมภาระหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หลังผู้โดยสารไม่พอใจเข้าคิวนาน

จากกรณีที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ได้ออกมาประกาศเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยการตรวจค้นและเอ็กซเรย์กระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารทุกชิ้นที่นำเข้าไปในพื้นที่เช็กอิน ซึ่งมาตรการดังกล่าว ทำให้ผู้โดยสารจำนวนมากต้องเข้าคิวรอตรวจหนาแน่น สร้างความไม่พอใจอย่างมากนั้น

ล่าสุด ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ได้ประกาศเพิ่มเติม โดยระบุว่า ตามที่ท่าอากาศยานดอนเมืองมีการปรับเปลี่ยนมาตรการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากเป็นไปตามคำแนะนำจากการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยการบินจากหน่วยงานตรวจสอบของรัฐ โดยการปรับมาตรการดังกล่าวส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานดอนเมือง พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความคับคั่งของผู้โดยสารในท่าอากาศยานในปัจจุบันโดยอยู่บนพื้นฐานของมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบินของรัฐ และมาตรฐานสากล ท่าอากาศยานดอนเมืองจะดำเนินปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยดังนี้

1. ท่าอากาศยานดอนเมืองจะทำการ X ray เฉพาะกระเป๋าที่ทำการโหลดขึ้นเครื่อง ส่วนกระเป๋าที่ติดตัวขึ้นเครื่องจะทำการ X ray ที่จุดตรวจค้นผู้โดยสาร

2. เพิ่มเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานเข้าควบคุมการปฎิบัติงานในการตรวจค้นสัมภาระของผู้โดยสาร

3. ท่าอากาศยานดอนเมืองขอความร่วมมือผู้โดยสารไม่ให้เปิดกระเป๋าที่ผ่านการ X ray และติดสติ๊กเกอร์ หากสติ๊กเกอร์ที่ติดกระเป๋ามีการชำรุดจะต้องทำการ X ray กระเป๋าใหม่

4. ท่าอากาศยานดอนเมืองขอเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ Check in ของสายการบิน เข้มงวดในการตรวจสอบกระเป๋าและสติ๊กเกอร์ก่อน Check in และ โหลดขึ้นเครื่องทุกครั้ง