ธอส.คาด อสังหาฯปีนี้ยังโตได้ 5%

ธอส.คาด อสังหาฯปีนี้ยังโตได้ 5%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศผลดำเนินงานไตรมาสแรก ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้กว่า 30,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 8% พร้อมคาดอสังหาฯปีนี้จะยังเติบโตได้ที่ 4-5% จากปัจจัยหนุนทั้งอัตราดอกเบี้ย และโครงการลงทุนของภาครัฐ

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปีนี้ ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 31,647 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.80% ยอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 804,992 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.35% ยอดเงินฝากอยู่ที่ 677,339 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.83%

ส่วนแผนงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ 2558 ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ที่ 149,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,103 ล้านบาท คาดว่าจะทำให้ ธอส.เพิ่มส่วนแบ่งตลาดเป็น 25% ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ทั้งระบบในปี 2558 ที่มีอยู่ 600,000 ล้านบาท

สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม ปีนี้จะเติบโตได้ 4-5% โดยคาดว่าผู้ประกอบการรายใหญ่จะให้ความสำคัญกับการเปิดขายโครงการแนวราบในพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพฯและปริมณฑลมากขึ้น เพื่อทดแทนตลาดห้องชุดที่ชะลอตัวทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ยกเว้นพื้นที่จังหวัดปริมณฑลที่ยังมีแนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นจุดขายที่ดี

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสำคัญที่สนับสนุน ทั้งอัตราดอกเบี้ย ที่ส่งผลด้านจิตวิทยาให้ผู้บริโภคมีความต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น ,การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่ ทำให้เกิดโครงการลงทุนด้านที่อยู่อาศัย เพื่อเตรียมรองรับความต้องการของประชาชนในบริเวณดังกล่าวเพิ่มขึ้น , แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของประเทศ ระยะเวลา 8 ปี วงเงิน 1,900,000 ล้านบาท