ไทย-ลาว จับมือผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใช้อาเซียนเป็นศูนย์กลางการค้า-ลงทุน

ไทย-ลาว จับมือผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใช้อาเซียนเป็นศูนย์กลางการค้า-ลงทุน

ไทยและลาวผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 3 ปีข้างหน้า โดยใช้อาเซียนเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของโลก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในงานสัมมนาเรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-ลาว โอกาสการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว” ว่า ระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค.2558 กระทรวงพาณิชย์จะนำคณะผู้แทนการค้าการลงทุน กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค เดินทางไปเจรจาที่นครหลวงเวียงจันทน์ของลาว ซึ่งมีเอกชนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

หลังจาก 2 ประเทศตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 3 ปี โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษด้าน จ.มุกดาหาร ซึ่งติดกับลาวและระยะต่อไปมีแผนจะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ จ.หนองคายและ จ.นครพนม

ขณะเดียวกันไทยอยู่ระหว่างเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะระบบถนนและรถไฟรางคู่ใหม่ทั่วประเทศ 8 เส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้า โดยสามารถเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน

นางบุนเพ็ง มูนโพไซ รัฐมนตรีประจำห้องว่าการรัฐบาลของลาว กล่าวว่า แม้ลาวจะไม่มีพื้นที่ติดกับทะเลแต่มีความพร้อมที่จะเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านและจะให้ความร่วมมือกับไทย เพื่อให้อาเซียนก้าวขึ้นเป็นเขตการค้าการลงทุนศักยภาพสูงแห่งใหม่ของเอเชียและของโลกและช่วยยกระดับรายได้ประชากรในประเทศให้พ้นจากประเทศด้อยการพัฒนา