สปาไทยไม่ซึมตามภาวะเศรษฐกิจ ต่างชาติยังใช้บริการคึก คาดปีนี้โกย3หมื่นล้าน

สปาไทยไม่ซึมตามภาวะเศรษฐกิจ ต่างชาติยังใช้บริการคึก คาดปีนี้โกย3หมื่นล้าน

นายกรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจสปาปี 2558 คาดว่าเติบโต 15% คิดเป็นมูลค่า 3.11 หมื่นล้านบาท จากปี 2557 อยู่ที่ 2.8 หมื่นล้านบาท เพราะเป็นธุรกิจที่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการใช้บริการเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสปามีสูงขึ้น คาดว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สปาในปีนี้จะมีมูลค่า 2,240 ล้านบาท เติบโต 12% จากปีก่อน

“สมาคมเตรียมเสนอให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดระดับความรู้ให้บุคลากรสปาไทย 5 ตำแหน่งหลัก ได้แก่ 1.พนักงานนวดสปา 2.ผู้ช่วยพนักงานนวด 3.พนักงานต้อนรับในสปา 4.ครูฝึกพนักงานนวด 5.ผู้จัดการ สปา เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับบุคลากร รวมถึงเป็นต้นแบบการจัดคุณวุฒิสปาในอาเซียน รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียน (เออีซี) ปลายปีนี้ ตัวเลขจากกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 มีบุคลากรสปาประมาณ 7 หมื่นคน ถือว่ายังเพียงพอ อหากรัฐบาลจัดระเบียบธุรกิจสปาอย่างจริงจัง เชื่อว่าจะผลักดันให้เติบโตเฉลี่ยปีละ 15-20%”

นายกรด กล่าวว่า ภายในสิ้นปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะสามารถประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานประกอบการสุขภาพ เพื่อให้มีกฎหมายที่ควบคุมและจัดระเบียบธุรกิจสปาในประเทศไทยทั้งหมด จะทำให้ธุรกิจสปามีจำนวนมากขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.6 พันแห่งทั่วประเทศ และเกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม แม้ภาวะเศรษฐกิจปีนี้จะซบเซา แต่มั่นใจว่ารายได้ธุรกิจสปาจะไม่ตก เพราะเป็นธุรกิจต้องการเฉพาะ (นิชมาร์เก็ต) มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการอยู่แล้ว ปัจจุบันสัดส่วนจะเป็นยุโรปกว่า 50% และเอเชีย 40% ส่วนใหญ่มาจากจีน