คนไทยในประเทศ ออสเตรเลีย ได้มีคอนโดในประเทศไทยสมใจ!!

คนไทยในประเทศ ออสเตรเลีย ได้มีคอนโดในประเทศไทยสมใจ!!

ขอแสดงความยินดี กับ ลูกค้าคนไทยในออสเตรเลีย

ที่เ่ดินทางมาเซ็นสัญญากับธนาคาร พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้ว

ตามความตั้งใจที่อยากได้อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ไว้เผื่อเดินทางกลับมาอยู่ประเทศไทย

แม้ในเบื้องต้นการดำเนอนการจะติดขัดและมีปัญหาอยู่บ้างแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี

ทีมงาน SunInter ขอบพระคุณมากๆค่ะ สำหรับความไว้วางใจที่ใช้บริการ และให้เราช่วยดูแลประสานงานตลอดการดำเนินเรื่อง

ขอแสดงความยินดีอีกครั้งสำหรับคอนโดใหม่นะะคะ ^^