กรมอุตุฯ ประกาศ ไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว

กรมอุตุฯ ประกาศ ไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว

กรมอุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยสิ้นสุดฤดูฝนแล้ว เข้าสู่หน้าหนาวตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2558 เตรียมรับมืออุณหภูมิลดต่ำลง-ภาคใต้ฝนตกต่อไปอีก

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยระบุว่า ประเทศไทยตอนบนได้สิ้นสุดฤดูฝนและเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 โดยลมระดับล่างเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนลมชั้นบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตก ประกอบกับปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนได้ลดลงเกือบทั่วไป รวมทั้งอุณหภูมิต่ำสุดได้ลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปต่อเนื่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นลงในระยะต่อไป ส่วนภาคใต้จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมและจะมีฝนตกต่อไปอีก