ลดค่าโอน-จดจำนองใช้จริง29ต.ค. ระยะเวลา6เดือน คนซื้อชะลอโอน รอได้สิทธิพิเศษ

ลดค่าโอน-จดจำนองใช้จริง29ต.ค. ระยะเวลา6เดือน คนซื้อชะลอโอน รอได้สิทธิพิเศษ

คนซื้อบ้านพร้อมเฮ ลด ค่าโอน-จดจำนองเหลือ 0.01% ใช้จริงแล้ว

กรมที่ดินประกาศเรื่องมาตรการการเงินการคลัง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ กรณีการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% ผ่านเว็บไซต์ www.dol.go.th ระบุว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2558 เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย 3 ฉบับ เพื่อลดค่าธรรมเนียมสำหรับสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ล่าสุดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2558-28 เม.ย. 2559 รวม 6 เดือน

สำหรับหลักเกณฑ์ตามมาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย 1.ค่าธรรมเนียมการโอน (ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์) ปกติอยู่ที่ 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ปรับลดลงตามมาตรการ เหลือ 0.01% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ และ 2.ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง (จากการซื้อขายตามมาตรการ) ปกติอยู่ที่ 1% ของราคาจำนอง ลดเหลือ 0.01% ของราคาจำนอง (เฉพาะค่าธรรมเนียมจดจำนองตามประมวลกฎหมายที่ดิน เรียกเก็บอย่างสูงไม่เกิน 2 แสนบาท)

ทั้งนี้ อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์ตามมาตรการ ประกอบด้วย ประเภทที่ 1 อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จัดสรร ได้แก่ 1.อาคาร และ 2.ที่ดินพร้อมอาคาร (ที่ดินเปล่าที่ไม่ได้ลด) ประเภทที่ 2 อสังหาริมทรัพย์ที่จัดสรร ได้แก่ 1.ที่ดินพร้อมอาคาร และ 2.ที่ดินเปล่า และประเภทที่ 3 ห้องชุด ได้แก่ 1.ห้องชุดทั้งอาคารชุด และ 2.ห้องชุดรายห้อง

ขณะที่ประเภทอาคารที่ได้สิทธิลดค่าธรรมเนียม ได้แก่ 1.บ้านเดี่ยว 2.บ้านแฝด 3.บ้านแถว และ 4.อาคารพาณิชย์ โดยอาคารใหม่ อาคารเก่า ห้องชุดใหม่

หรือห้องชุดเก่า ก็ได้รับลดค่าธรรมเนียมเช่นกัน ส่วนผู้โอนและผู้รับโอน ผู้จำนองและผู้รับจำนอง เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ การเรียกเก็บภาษีอากรจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการนี้ยังคงเรียกเก็บภาษีอากรตามปกติ

จากการสำรวจบรรยากาศการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในโครงการจัดสรรและอาคารชุดของผู้ประกอบการ ตั้งแต่มีกระแสข่าวว่าจะมีมาตรการในช่วงปลายเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ทำให้เกิดภาวะชะลอโอนกรรมสิทธิ์ 10% แต่หลังจากมาตรการ ชัดเจน ลูกค้าและเจ้าของโครงการเกือบ 100% ตัดสินใจชะลอโอน เพราะลูกบ้านต้องการได้สิทธิทั้งจากมาตรการของรัฐและส่วนลดพร้อมของแถมจากโครงการ

ด้าน นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์การตลาด บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) กล่าวว่า ตั้งแต่รัฐบาลประกาศมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์จนถึงวันที่ 28 ต.ค. 2558 พบว่าลูกค้าได้โอนต่อเนื่องเป็นปกติ เนื่องจากบริษัทจัดแคมเปญบ้านและคอนโดมิเนียมพร้อมเข้าอยู่เพื่อรับกระแสดังกล่าว