แห่โอน-จำนองที่ดินทั่วไทยคึกคัก ลดค่าธรรมเนียมเหลือ0.01%ครึ่งปี

แห่โอน-จำนองที่ดินทั่วไทยคึกคัก ลดค่าธรรมเนียมเหลือ0.01%ครึ่งปี

สำนักงานที่ดินคึกคัก ประชาชนแห่ใช้บริการขอโอน จำนองที่ดิน หลังกรมที่ดินลดค่าธรรมเนียมอสังหาฯเหลือ 0.01% ระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด เม.ย. 59 ส่วนราคาประเมินที่รอบใหม่จะประกาศใช้ต้นปีหน้า

หลังจากกรมที่ดินประกาศมาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอน และจำนองอสังหาริมทรัพย์ เหลือ 0.01% เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นไปตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2558 ปรากฏว่าประชาชนในหลายจังหวัดได้เข้ามาใช้บริการที่สำนักงานที่ดินกันอย่างเนืองแน่น

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดนครราชสีมาว่าบรรยากาศที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา มีประชาชนทยอยเดินทางไปใช้บริการกันอย่างเนืองแน่น โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 ไปใช้บริการทำเรื่องขอโอน และจำนอง ส่วนอีกร้อยละ 20 ทำเรื่องขอประเมินราคาที่ดิน และเรื่องอื่น ๆ ทั่วไป ซึ่งในวันแรกที่ใช้มาตรการลดค่าธรรมเนียม คาดว่ามีคนไปใช้บริการจดทะเบียนการโอน และจำนองที่ดินมากกว่า 250 ราย จากปกติที่มีคนไปใช้บริการเฉลี่ยวันละ 150-200 ราย ซึ่งประชาชนหลายรายต่างบอกว่าตั้งใจมาใช้บริการ เพราะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก และเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี

ด้านนายเชาวลิตสามห้วย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า มาตรการลดค่าธรรมเนียมเหลือ 0.01% นั้น คาดว่าจะมีประชาชนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นประมาณ 20% หรือไม่ต่ำกว่า 150-200 เรื่อง จากเดิมที่มีจำนวนผู้มาใช้บริการจดจำนอง โอนที่ดินวันละ 120 เรื่อง โดยมีเคาน์เตอร์บริการ 6 ช่อง เฉลี่ยเจ้าหน้าที่ 1 คนต่อ 10 เรื่อง ซึ่งคงต้องกำหนดและวางแผนงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการใหม่อีกครั้ง

สำหรับสถานการณ์การซื้อขายที่ดินในจังหวัดหนองคายนั้นนับตั้งแต่มีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ราคาที่ดินในจังหวัดหนองคายมีการปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นการเก็งกำไรล่วงหน้า การซื้อขายรอบใหม่จะอยู่รอบนอกเขตเมือง ส่วนประชาชนทั่วไปซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยซึ่งไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เท่าใดนัก แต่เมื่อรัฐบาลมีนโยบายกำหนดเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษก็จะมีนักลงทุนต่างถิ่นเข้ามา ราคาที่ดินก็อาจปรับตัวสูงขึ้นอีก โดยเฉพาะบริเวณเลียบถนนมิตรภาพ และทางเลี่ยงเมืองไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลายอย่าง

เมื่อแล้วเสร็จทั้งหมดจะทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้นอีก 30-40% ประกอบกับช่วงนี้มีนักลงทุนต่างถิ่นเริ่มมองหาที่ดินในพื้นที่จังหวัดหนองคายมากขึ้น เพราะใกล้จะเปิดเออีซี และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนการประเมินราคาที่ดินจะมีการใช้ราคาใหม่เมื่อครบ 4 ปี ซึ่งธนารักษ์พื้นที่กำลังจัดทำข้อมูลและอยู่ระหว่างการประชุมของคณะอนุกรรมการ เมื่อข้อมูลเสร็จก็จะส่งไปยังส่วนกลางพิจารณา และจะประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ช่วงเดือนมกราคม 2559 โดยคาดว่าราคาประเมินน่าจะเพิ่มจากเดิม 10-15% แต่คงไม่มีผลกับการโอนมากนัก เนื่องจากราคาซื้อขายปัจจุบัน สูงกว่าราคาประเมินอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์ตามมาตรการ ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จัดสรร ได้แก่ 1.อาคาร 2.ที่ดินพร้อมอาคาร (ที่ดินเปล่าไม่ได้ลด) อสังหาริมทรัพย์ที่จัดสรร ได้แก่ 1.ที่ดินพร้อมอาคาร 2.ที่ดินเปล่า และห้องชุด ได้แก่ 1.ห้องชุดทั้งอาคารชุด 2.ห้องชุดรายห้อง

นอกจากนี้ ยังมีประเภทอาคารที่ได้สิทธิ์ลดค่าธรรมเนียม (ทั้งกรณีจัดสรรและไม่ได้จัดสรร) ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารพาณิชย์ กรณีอาคารใหม่หรืออาคารเก่า หรือห้องชุดใหม่หรือห้องชุดเก่า ก็ได้รับลดค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกัน โดยผู้โอนและผู้รับโอน ผู้จำนองและผู้รับจำนอง เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ขณะที่การเรียกเก็บภาษีอากร การโอนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการนี้ เรียกเก็บภาษีอากรตามปกติ