เร่งซื้อบ้านใน6เดือน มาตรการกระตุ้นคนตัดสินใจซื้อ ความต้องการอยู่ใน1ปีเพิ่มขึ้น

เร่งซื้อบ้านใน6เดือน มาตรการกระตุ้นคนตัดสินใจซื้อ ความต้องการอยู่ใน1ปีเพิ่มขึ้น

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อบ้านของผู้บริโภค เร็วขึ้น สังเกตได้จากผลสำรวจผู้ ลงทะเบียนในงานมหกรรมบ้านและ คอนโด ครั้งที่ 33 ซึ่งศูนย์ข้อมูลฯ ได้ทำการสำรวจพบว่า ความต้องการซื้อที่

อยู่อาศัยภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากการจัดงานครั้ง ก่อนหน้า ขณะที่กลุ่มผู้ที่ต้องการซื้อใน ช่วงระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน มีสัดส่วนลดลง

“แม้มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์จะออกมาหลังการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด แต่ทั้งผู้ประกอบการและผู้ซื้อก็รู้ข่าวมาก่อนหน้า จึงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่สอดคล้องกับระยะเวลาที่ตัดสินใจซื้อ และระยะเวลาของมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ได้คาดการณ์กันไว้ล่วงหน้า เช่นเดียวกับระยะเวลาที่ต้องการเข้าอยู่ ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงานระบุว่าต้องการเข้าอยู่ภายใน 1 ปีมีมากขึ้น” นายสัมมา กล่าว

นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลฯ ได้สำรวจพฤติกรรมความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจากกลุ่มผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน กว่า 9,000 คน โดย 24% ของผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 3-5 หมื่นบาท 16% มีรายได้ 5-7 หมื่นบาท และ 17% มีรายได้ 7 หมื่น-1 แสนบาท กลุ่มผู้ลงทะเบียนเข้าชมงานครั้งนี้ โดยเฉลี่ยมีระดับ รายได้สูงกว่าผู้ลงทะเบียนชมงานครั้ง ที่ผ่านมา

สำหรับความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย พบว่า 42% ต้องการซื้อบ้านเดี่ยว รองลงมา 34% ต้องการซื้อคอนโดมิเนียม และ 16% ต้องการซื้อทาวน์เฮาส์ ทั้งนี้ เมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคอาจต้องดูศักยภาพว่าสามารถซื้อที่อยู่อาศัยประเภทที่ตนเองต้องการได้หรือไม่ ด้านงบประมาณในการซื้อบ้าน 34% ต้องการซื้อบ้านในระดับราคา 1.1-2 ล้านบาท รองลงมา 25% ต้องการซื้อในระดับราคา 2.1-3 ล้านบาท และ 18% ต้องการซื้อในระดับราคา 3.1-4 ล้านบาท ซึ่งความต้องการซื้อ บ้านในระดับราคา 3.1-10 ล้านบาท มากขึ้นกว่ากลุ่มผู้ลงทะเบียนเข้าชมงานครั้งก่อนหน้า

ขณะที่ 40% ของผู้ลงทะเบียนมีความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือน 1-2 หมื่นบาท และ 27% ผ่อนชำระต่อเดือนไม่เกิน 1 หมื่นบาท อย่างไรก็ตาม พบว่ากลุ่มผู้ที่มีความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือนมากกว่า 2 หมื่นบาท มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุว่ากลุ่มผู้เข้าชมงานครั้งนี้มีอายุมากขึ้น และมีรายได้มากขึ้นกว่ากลุ่มผู้เข้าชมงานครั้งที่แล้ว

ทั้งนี้ ทำเลที่ต้องการซื้อมากที่สุดในกรุงเทพฯ 5 อันดับแรก คือ เขตจตุจักร บางนา ห้วยขวาง ลาดพร้าว และดอนเมือง ส่วนในพื้นที่ปริมณฑลมีความต้องการซื้อมากใน อ.เมืองนนทบุรี อ.บางใหญ่ อ.บางพลี อ.เมืองสมุทรปราการ อ.ลำลูกกา อ.เมืองปทุมธานี โดย 51% ต้องการซื้อใกล้รถไฟฟ้า 27% ต้องการซื้อใกล้ที่ทำงาน และอีก 12% ต้องการซื้อใกล้ห้างสรรพสินค้า