บรรยากาศแถลงข่าวประธานกรรมการ

บรรยากาศแถลงข่าวประธานกรรมการ

การแถลงข่าว “เปิดตัวประธานกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมชี้แจงความคืบหน้ามาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยฯ”โดย คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ คุณไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธอส. คุณฉัตรชัย ศิริไล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์สินเชื่อ และคุณวิทยา แสนภักดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสาขาภูมิภาค 2 และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสาขาภูมิภาค

ทั้งนี้ งานแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง