ลูกค้าแห่ขอกู้ธอส.ยอดทะลุเป้าหมื่นล้าน

ลูกค้าแห่ขอกู้ธอส.ยอดทะลุเป้าหมื่นล้าน

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเพื่อส่งเสริมการให้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ลูกค้าประชาชนให้ความสนใจมากนับตั้งแต่เปิดรับคำขอยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ล่าสุด ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2558 มีลูกค้าได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้ว 10,585 ล้านบาท 7,243 ราย สูงกว่ากรอบวงเงินของมาตรการที่กำหนดไว้ 10,000 ล้านบาทแล้ว

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกค้าให้การตอบรับดีอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นมาตรการที่ ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีโอกาส เข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ในวงเงินกู้ที่ สูงขึ้นเพียงพอต่อการซื้อบ้าน เนื่องจากธนาคารจะใช้เงื่อนไขผ่อนปรนในการพิจารณาสัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio หรือ DSR) เพิ่มเป็น 40-50% ของรายได้สุทธิต่อเดือน

นอกจากนี้ธอส. ได้ขยายกรอบวงเงิน ของสินเชื่อ “มาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและ ปานกลาง” เพิ่มอีก 10,000 ล้านบาท ภายใต้ เงื่อนไขเดิม คือ ให้กู้สำหรับผู้ที่มีรายได้สุทธิ ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน หรือ วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ธนาคารจะใช้เงื่อนไขผ่อนปรน ในการพิจารณาสัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้เป็น 40-50% ของรายได้ สุทธิต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยปีแรกเท่ากับ 3.50% ต่อปี โดยเปิดรับคำขอยื่นกู้และต้องทำนิติกรรมภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด