ธอส.เฮออมสินให้กู้ดบ.2.29%-วงเงินไม่จำกัด

ธอส.เฮออมสินให้กู้ดบ.2.29%-วงเงินไม่จำกัด

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้เจรจา เงินกู้จากธนาคารออมสินให้ ธอส. เพื่อนำไปปล่อยสินเชื่อ ให้กับผู้มีรายได้น้อยซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านประชารัฐเฟสแรก ที่จะเปิดตัวเดือน มี.ค. นี้ โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ ธนาคารออมสินจะปล่อยกู้ให้กับ ธอส. ในอัตราดอกเบี้ย 2.29% จากเดิม 2.9% โดยธนาคารออมสินจะไม่จำกัดเพดานเงินกู้ โดยเบื้องต้น ธอส. จะขอกู้ 5 หมื่นล้านบาท หากไม่พอจะขอกู้เพิ่มเติม โดยการกู้เงินครั้งนี้ จะเป็นรูปแบบธนาคารออมสินนำเงินมาฝากที่ ธอส.

สำหรับการปล่อยกู้ให้ผู้ซื้อบ้านประชารัฐ ของ ธอส. จะปล่อยกู้ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่มาซื้อบ้านประชารัฐเฟสแรกในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2% เป็นเวลา 5 ปี โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้กับ ธอส. ปีละ 1% จากเดิมจะชดเชยให้แค่ 3 ปี แต่ ธอส. ขอให้ขยายเวลาเป็น 5 ปี เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยไม่มีภาระผ่อนบ้านในระยะเริ่มต้นมากไป หลังจากนั้นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อย

“การปล่อยกู้โครงการบ้านประชารัฐ จะเป็นการ เปลี่ยนรูปแบบของการปล่อยกู้ให้กับผู้มีรายได้น้อยของประเทศครั้งใหม่ จะเป็นประโยชน์กับสังคมและเศรษฐกิจอย่างมาก” นายสุรชัย กล่าว

นายสุรชัยกล่าวว่า โครงการบ้านประชารัฐเฟสแรก ธอส. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จะนำบ้านที่เป็นสินทรัพย์รอการขาย ร่วมกับผู้ประกอบการที่จะนำที่อยู่อาศัยราคาไม่ได้แพงมาก มาเข้าร่วมโครงการ ให้กับ ผู้มีรายได้น้อยมาซื้อกว่า 1,500 รายการ

สำหรับการสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่ นายสุรชัย กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อคนที่เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่ บรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการของธนาคารประมาณ วันที่ 20 ก.พ. นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ เพื่อมา ขับเคลื่อนการบริหารของธนาคาร เนื่องจากมีโครงการที่ต้องสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอีกหลายเรื่องต้องดำเนินการ