ธอส.จัดสินเชื่อบ้านดอกต่ำพิเศษ 3 เดือนแรก

ธอส.จัดสินเชื่อบ้านดอกต่ำพิเศษ 3 เดือนแรก

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงผลิตภัณฑ์การเงินอย่างครบวงจร ธอส.จึงได้เข้าร่วมออกบูธในงาน “มหกรรมการเงินพัทยา Money Expo Pattaya 2016 ” นำผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลาย พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษใหม่ล่าสุดไปให้บริการลูกค้าประชาชน นำโดยสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อปีนาน 3 เดือนแรก เดือนที่ 4-12 อัตราดอกเบี้ย 3.33% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี ส่วนปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้
กรณีลูกค้าสวัสดิการคิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับMRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี และกรณีซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.75% ต่อปี) ให้กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง และซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับกู้เพื่อซื้อและไถ่ถอนที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ธนาคารยังยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันเพียง 1,900 บาททุกวงเงินกู้ เฉพาะลูกค้าที่จองสิทธิ์ภายในงานมหกรรมดังกล่าว พร้อมยื่นคำขอกู้ภายในวันที่ 31 มี.ค.59 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 29 เม.ย.59