ธอส.เล็งปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้เอกชนหนุนโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ รองรับ Aging Society

ธอส.เล็งปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้เอกชนหนุนโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ รองรับ Aging Society

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ธอส.จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการให้ผู้สูงอายุมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดย ธอส.พร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่จะร่วมดำเนินการจัดสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งในระหว่างนี้กำลังเตรียมพิจารณาเรื่องเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ และคาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการใน 6 เดือนจากนี้

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/iq03/2410094