ธอส. จัดทำเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยทวีคูณ มอบดอกเบี้ยสูงสุด 3.75% ต่อปี

ธอส. จัดทำเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยทวีคูณ มอบดอกเบี้ยสูงสุด 3.75% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เสริมสร้างวินัยการออม จัดทำผลิตภัณฑ์ “เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยทวีคูณ” อัตราดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 และตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2560 อัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3.75% ต่อปี รับเปิดบัญชีและฝากเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

นายฉัตรชัย ศิริไล รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า นอกจากการทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีบทบาทในการสร้างโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแล้ว ธอส.ยังคงให้ความสำคัญการสร้างวินัยการออม ล่าสุดได้จัดทำพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยสูงเอาใจคนรักการออมกับ “เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยทวีคูณ” มอบอัตราดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 และตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2560 รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3.75% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.83 % ต่อปี) หลังจากนั้นผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร เงื่อนไขเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท รับเปิดบัญชีและฝากเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

“ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยทวีคูณ เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เงินฝากล่าสุด ซึ่งธนาคารให้ความสำคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการฝากเงินที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูง และไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากกรณีดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี”นายฉัตรชัยกล่าว