ฉัตรชัยฝันพาธอส.ครองสินเชื่อบ้าน

ฉัตรชัยฝันพาธอส.ครองสินเชื่อบ้าน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)มีนโยบาย ขับเคลื่อน 3 ด้าน ประกอบด้วย โครงการบ้านประชารัฐ, โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ และโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ปี 59 กว่า 1.7 แสนล้านบาทรวมถึงวางเป้าหมายระยะยาวอีก 4 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ธอส.จะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้านที่อยู่อาศัย ควบคู่กับการสร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองอีกด้วย
ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์