แรงงานไทยไปทำงาน ตปท.ปี 59 สร้างรายได้กลับประเทศแล้วกว่า 3 หมื่นล้าน

แรงงานไทยไปทำงาน ตปท.ปี 59 สร้างรายได้กลับประเทศแล้วกว่า 3 หมื่นล้าน

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากสถิติแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ พบว่า จำนวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำปี 2559 (มกราคม-พฤษภาคม) มีจำนวนทั้งสิ้น 45,818 คน จำแนกตามวิธีการเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้ง 5 วิธี คือ การไปทำงานผ่านบริษัทจัดหางาน การไปทำงานโดยการจัดส่งของกรมการจัดหา (บริการของรัฐ) การเดินทางไปทำงานด้วยตนเอง การที่นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ รวมไปถึงนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ
ทั้งนี้ มีผู้เดินทางกลับไปทำงานในต่างประเทศ (Re-entry) จำนวน 22,844 คน โดยเดินทางไปประเทศไต้หวันมากที่สุด รองลงมาเป็นสาธารณะรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น อิสราเอล และสิงคโปร์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ส่งเงินกลับประเทศไทยโดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 (มกราคม-พฤษภาคม) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 36,686 ล้านบาท