11 จังหวัดน่าลงทุนหลังเปิด AEC

11 จังหวัดน่าลงทุนหลังเปิด AEC

11 จังหวัดน่าลงทุนหลังเปิด AEC มี 5 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต พิษณุโลก ขอนแก่น และชลบุรีและ6 จังหวัดหน้าด่านชายแดน ได้แก่ สงขลา เชียงราย ตาก มุกดาหาร หนองคาย และกาญจนบุรี