ไต้หวัน ประกาศยกเว้นวีซ่า 1 ปี

ไต้หวัน ประกาศยกเว้นวีซ่า 1 ปี

ไต้หวัน ประกาศทดลองยกเว้นวีซ่า เข้าประเทศ 1 ปี คนไทยไปเที่ยวไม่ต้องขอวีซ่า แต่อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เฟซบุ๊ก กระทรวงการต่างประเทศ ได้โพสต์เรื่องสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ยกเลิกการตรวจลงตราวีซ่าไต้หวัน สำหรับนักท่องเที่ยวไทย โดยระบุว่า ทางการไต้หวัน ได้ประกาศยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) บุคคลทั่วไปของไทย ในช่วงระยะทดลอง 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยอนุญาตให้พำนักอยู่ในไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถือพาสปอร์ตบุคคลทั่วไปของไทย ที่ยังมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน และมีบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับเดินทางไปประเทศถัดไป และจะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าเมือง