รถไฟรุ่นใหม่ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่เปิดเส้นทางแรกต.คนี้

รถไฟรุ่นใหม่ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่เปิดเส้นทางแรกต.คนี้

นายอาคม กล่าวว่า การจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่ จำนวน 115 คัน ของการรถไฟฯ และได้มีพิธีรับมอบรถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์รอบแรก 39 คัน จากทั้งหมด 115 คัน จากบริษัท CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation) หรือ CRC (Changchun Railway Vehicles Company Limited) บริษัทคู่สัญญา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา และมีการทดสอบการเดินรถทั้งระยะใกล้และระยะไกลมากว่า 1 เดือน ก่อนจะนำมาเปิดให้บริการเป็นขบวนรถด่วนพิเศษ เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ได้เป็นเส้นทางแรกในเดือนตุลาคม 2559
ทั้งนี้ การรถไฟฯ จะนำขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่มาวิ่งเป็นขบวนรถด่วนพิเศษใน 4 เส้นทาง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ–เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี กรุงเทพฯ-หนองคาย และกรุงเทพฯ-ชุมทางหาดใหญ่ ไป/กลับวันละ 2 ขบวนต่อวัน รวม 8 ขบวน ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 0.9 ล้านคนต่อปี
CR. Ddproperty