ทดลองเดินเรือ “คลองผดุงกรุงเกษม”เชื่อม หัวลำโพง-เทเวศร์

ทดลองเดินเรือ “คลองผดุงกรุงเกษม”เชื่อม หัวลำโพง-เทเวศร์

นายสุธน อาณากุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผย กทม.ได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนในเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เริ่มจากท่าเรือหัวลำโพงถึงท่าเรือเทเวศร์ โดยในระยะแรก กทม.ได้ปรับปรุงเรือของสำนักการระบายน้ำ จำนวน 4 ลำ ใส่หลังคาคลุมกันแดด-ฝน จัดที่นั่งจำนวน 12 ที่นั่ง และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เพื่อให้บริการประชาชน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จและกทม.จะทดลองเดินเรือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็น ต้นไป
สำหรับวันธรรมดาเรือจะให้บริการ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 06.00 – 09.00 น. และ 16.00-20.00 น. ระยะห่างลำละ 20 นาที เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปทำงาน ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ เรือจะให้บริการระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น. ระยะห่างลำละ 30 นาที เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเส้นทางคลองผดุงเกษมและบริเวณโดยรอบ เส้นทางเดินเรือ จะเริ่มตั้งแต่ท่าเรือหัวลำโพงถึงท่าเรือเทเวศร์ ผ่าน 9 ท่าเรือ ประกอบด้วย 1.ท่าเรือหัวลำโพง 2.ท่าเรือนพวงศ์ 3.ท่าเรือยศเส 4.ท่าเรือกระทรวงพลังงาน 5.ท่าเรือแยกหลานหลวง 6.ท่าเรือนครสวรรค์ 7.ท่าเรือราชดำเนินนอก 8.ท่าเรือประชาธิปไตย และ 9.ท่าเรือเทเวศร์
CR.ddproperty