บริการใหม่ ธอส. Mobile Application : Smart Receipt บริการใบเสร็จรับชำระเงินกู้แบบอิเล็กทรอนิกส์

บริการใหม่ ธอส. Mobile Application : Smart Receipt บริการใบเสร็จรับชำระเงินกู้แบบอิเล็กทรอนิกส์

#อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านที่ไทย #สินเชื่อบ้าน #สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อบ้านธอส #อยู่ต่างประเทศ #ซื้อบ้านในไทย #คนไทยในต่างประเทศ
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า เพื่อทำให้องค์กรเป็น Smart Organization ก้าวสู่ “ธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน : The Best Housing Solution Bank” ธอส.จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าประชาชน และสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ล่าสุดธนาคารได้จัดทำ “บริการใบเสร็จรับชำระเงินกู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ : GH Bank Smart Receipt” เป็นบริการรูปแบบใหม่ของธนาคาร ในการออกใบเสร็จรับชำระเงินกู้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบเดิมที่จัดพิมพ์เป็นกระดาษและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มลูกค้าที่ชำระเงินงวดผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ หรือชำระผ่านช่องทางตัวแทน หรือกลุ่มลูกค้าสวัสดิการที่ชำระโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อตอบสนองความสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานผ่านเครื่องโทรศัพท์มือถือ และส่งผลในการลดมลภาวะ อนุรักษ์ทรัพยากรโดยการลดการใช้กระดาษ ซึ่งปัจจุบัน มีจำนวนรวมกว่า 800,000 บัญชี โดยมี 3 ขั้นตอนง่าย ๆ
1. ดาวน์โหลด Application จาก App Store (ระบบปฏิบัติการ iOS) หรือจาก Play Store (ระบบปฏิบัติการ Android)
2. ชำระเงินงวดประจำเดือน
3. รับใบเสร็จรับชำระเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application และสามารถเรียกดูประวัติการชำระเงินกู้ย้อนหลังได้
Application : Smart Receipt นับเป็นหนึ่งในบริการที่สะดวกทันสมัย ง่าย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป