สวัสดิการคนจนประกันอุบัติเหตุให้ฟรี! แจกเงินเกษตรกร

สวัสดิการคนจนประกันอุบัติเหตุให้ฟรี! แจกเงินเกษตรกร

#คนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าถึงยอดลงทะเบียนขอรับสวัสดิการจากรัฐ เมื่อ 15 ส.ค.59 ราว 8.3 ล้านคนนั้น ล่าสุดกรมสรรพากรได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่ามีราว 200,000 คนที่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น มีรายได้เกินกว่า 100,000 บาท และในจำนวนนี้ยังเสียชีวิตไปแล้วกว่า 9,000 คน
ทั้งนี้ ภายใน พ.ย.นี้ กระบวนการตรวจสอบสิทธิประชาชนเสร็จสิ้น กระทรวงการคลังตั้งใจมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 2 เรื่องคือ
1.ประกันอุบัติเหตุให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 8.1 ล้านคน โดยสมาคมประกันจะคิดค่าเบี้ยประกันต่อหัวคนละ 99 บาท รวมเป็นเงิน 800 ล้านบาท ซึ่งล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจก ารคลัง (สศค.) ได้เห็นชอบแล้วและจะเสนอให้ รมว.คลังอนุมัติก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ซึ่งเบี้ยประกันอุบัติเหตุคนละ 99 บาท ใช้งบฯ 800 ล้านบาท แต่สามารถดูแลประชาชนได้ถึง 8.1 ล้านคนนั้น จะช่วยลดภาระหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้มาก โดยจะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตได้เงินค่าสินไหม 100,000 บาท ทุพพลภาพถาวรได้เงิน 50,000 บาท ส่วนกรณีบาดเจ็บต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจะได้เงินชดเชยวันละ 300 บาท เป็นเวลา 20 วัน
2.โครงการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่ง ครม.อนุมัติโครงการไปแล้ว เมื่อ 27 ก.ย.59 คาดว่ามีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ 2.8 ล้านคน แบ่งเป็น 1.เกษตรกรที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้เงินช่วยเหลือ 1,500 บาท 2.กรณีที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้เงิน ช่วยเหลือ 3,000 บาท แต่เงินก้อนนี้ยังไม่ได้เบิกจ่ายถึงมือเกษตรกร อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกร.