เริ่มแจกเสื้อดำ 8 ล้านตัวธันวานี้

เริ่มแจกเสื้อดำ 8 ล้านตัวธันวานี้

#คนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าแจกเสื้อดำให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนไว้ 8 ล้านราย ว่า จากการที่หารือกับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.กส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ถึงการทำเสื้อแจกให้กับประชาชนกลุ่มนี้แล้ว ทั้ง 3 แห่งยินดีที่จะดำเนินการ คาดว่าธนาคารที่เริ่มดำเนินการได้ก่อนคือธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย โดยเริ่มแจกได้ช่วงเดือนธันวาคม และแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กล่าวว่า ออมสินรับผิดชอบเสื้อดำจำนวน 2.5-2.6 ล้านตัว คาดมีราคาตัวละ 60-80 บาท ใช้งบประมาณรวม 200 ล้านบาท โดยกำลังเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของราชการ คาดว่าเร็วสุดปลายเดือนธันวาคมจะสามารถทยอยแจก ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้กับออมสินในแต่ละสาขา โดยลักษณะเสื้อ เบื้องต้นจะเป็นเสื้อคอกลม ปักอักษรรัชกาลที่ 9 หรือเลข 9 ที่เสื้อ และมีตัวอักษรเป็นคำพูดเล็กน้อยปักหรือสกรีนบนเสื้อ
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือลงทะเบียนคนจน ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกินปีละ 1 แสนบาท โดยรัฐนำข้อมูลดังกล่าวนี้มาจัดสวัสดิการให้