เทคนิคเตรียมตัวกู้ซื้อบ้าน ในยุคเศรษฐกิจฝืด

เทคนิคเตรียมตัวกู้ซื้อบ้าน ในยุคเศรษฐกิจฝืด

#คนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
ในยุคที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว และภาวะหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นแบบนี้ ทำให้ธนาคารต่างๆเข้มงวดต่อการพิจารณาสินเชื่อกู้ซื้อบ้านและคอนโดมากขึ้น ดังนั้นผู้ที่จะขอกู้ซื้อบ้านและคอนโดควรต้องเตรียมความพร้อมให้มากๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธจากธนาคารกันค่ะ
1. เครดิตขาวสะอาด
เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างมากสำหรับผู้ที่จะขอสินเชื่อใหม่ทุกคน นั่นคือจะต้องไม่มีหนี้เสียติดอยู่ในระบบเครดิตบูโร ดังนั้นจึงต้องรีบเคลียร์หนี้ให้เสร็จเรียบร้อยดีก่อนขอยื่นกู้ใหม่ ซึ่งบางธนาคารอาจต้องใช้เวลาถึง 6 เดือนถึงจะขอยื่นกู้ใหม่ได้หลังจากเคลียร์หนี้หมดแล้ว และที่สำคัญการมีเครดิตที่ดีนั่นหมายถึงการไม่ผิดชำระหนี้หรือจ่ายช้าด้วย
2. ลดภาระหนี้ทำตัวให้เบา
จำให้ดีว่าการยิ่งมีหนี้มากนั้นโอกาสในการกู้ก็ยิ่งน้อยลงด้วย เพราะรายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ในช่วงเศรษฐกิจดีๆแบงก์อาจจะยอมให้ผ่อนเงินงวดชำระบ้านได้ถึง 40% ของรายได้สุทธิ แต่ในภาวะที่เศรษฐกิจฝืดเคืองนั้น อาจเหลือไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิ ดังนั้นก่อนจะขอกู้ใหม่ต้องลดภาระหนี้เก่าให้เหลือน้อยก่อน
3. เตรียมตัว
การที่ผู้กู้จะขอกู้ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนดก่อน ไม่ว่าจะเป็น อายุ รายได้ หรืออาชีพการทำงาน โดยอายุขั้นต่ำอยู่ที่ 20 ปีขึ้นไป และไม่สูงกว่า 60 ปี สำหรับอาชีพนั้น ควรจะเป็นพนักงานประจำและจะต้องทำงานประจำต่อเนื่อง
4. เตรียมเอกสาร
เอกสารแสดงรายได้นั้นสำคัญที่สุดสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือทำกิจการ ซึ่งรายรับรายจ่ายจะไม่อยู่ในระบบบัญชีธนาคาร โดยผู้ประกอบอาชีพอิสระนั้นควรมีการนำเงินรายรับเข้าระบบบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแสดงการหมุนเวียนของกิจการให้ธนาคารสามารถตรวจสอบได้ง่าย และถึงแม้ผู้กู้จะมีอาชีพประจำแต่ถ้ามีหนี้มากเกินไป ก็ควรมีหลักฐานทางการเงินอย่างอื่น เช่น เงินออม หรือรายได้ทางอื่น
5. เลือกเงินกู้ที่เหมาะสม
ธนาคารพาณิชย์ที่ปล่อยสินเชื่อเงินกู้มีมากมายหลายธนาคาร อัตราเงินกู้ก็มีหลายประเภท ดังนั้นการจะเงินกู้ให้ดี ก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับตัวเราที่สุดด้วย อย่างเช่น ถ้าแนวโน้มดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น ก็ควรเลือกกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ยาวๆไว้ก่อน หรือถ้ารายได้ยังไม่มากการเลือกกู้อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดก็ดี คือผ่อนน้อยในปีแรกๆ และค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หรือถ้ามีเดรดิตไม่สวย ต้องยอมชาร์ตดอกเบี้ยแพง แต่ได้วงเงินกู้สูง ก็ต้องคิดและพิจารณาให้ดีว่าแบบไหนที่เหมาะสมกับเราที่สุดค่ะ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : home.co.th