บอร์ดครม.ไฟเขียวปรับค่าแรง 69 จังหวัด มีผลต้นปี 60

บอร์ดครม.ไฟเขียวปรับค่าแรง 69 จังหวัด มีผลต้นปี 60

#คนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้าง ประจำปี 2560 รวม 69 จังหวัด ซึ่งถือเป็นการปรับค่าจ้างขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีนับตั้งแต่ปี 2556 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.60 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับด้วยว่าไม่ต้องการให้การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับราคาสินค้า
สำหรับค่าจ้างขั้นต่ำตามที่คณะกรรม การค่าจ้างพิจารณาให้ปรับขึ้น 69 จังหวัดและคงเดิม 8 จัง หวัด โดยที่ปรับขึ้นจาก 300 บาทต่อวันจะมี 3 กลุ่มคือปรับขึ้น 5 บาทต่อวัน 49 จังหวัด ปรับขึ้น 8 บาทต่อวันใน 13 จังหวัดและปรับขึ้น 10 บาทต่อวัน 7 จังหวัด โดยคาดว่าจะมีการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วๆ นี้เพื่อประกาศใช้มีผลบังคับ 1 ม.ค.2560 นับเป็นอัตราค่าจ้างที่สอดรับกับข้อเสนอของเอกชนที่เรียกร้องมาโดยตลอดเพื่อให้สะท้อนเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดและภูมิภาคจะส่งผลดีต่อการกระจายการลงทุนไปต่างจังหวัดมากขึ้น ซึ่งการกลับไปใช้กลไกค่าจ้างแบบเดิมที่ผ่านการกลั่นกรองโดยไตรภาคีคือสะท้อนเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดเป็นสิ่งที่รัฐเดินมาถูกทางเพราะที่ผ่านมาการให้ 300 บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศทำให้การลงทุนในต่างจังหวัดช่วงนั้นต้องปิดตัวลงและย้ายกลับไปยังส่วนกลางเพราะต้นทุนสูงกว่าโรงงานที่อยู่ในเมืองที่ใกล้ทั้งขนส่งและวัตถุดิบ ซึ่งค่าจ้างที่ขึ้นมา 5-10 บาทต่อวันถือว่าน้อยไม่มีนัยสำคัญใดๆ ที่จะไปอ้างในการขึ้นราคาสินค้า
อย่างไรก็ตาม ค่าแรงเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งต่อการตัดสินใจลงทุน สิ่งที่เอกชนมองเป็นองค์ประกอบที่สำคัญคือแรงซื้อหรือตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยในประเทศมี แนวโน้มว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ดีขึ้นจากปีนี้ค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นและการลงทุนของเอกชนจะทยอยตามมา และ สัญญาณที่เริ่มมีให้เห็นคือการนำเข้าสินค้าทุนของไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนของไทยจะกลับมาในปี 60 แน่นอนโดยเฉพาะจากเอกชน.