วันหยุด 5 ธันวา พาเที่ยวนั่งรถจักรไอน้ำ “กรุงเทพ–ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ”

วันหยุด 5 ธันวา พาเที่ยวนั่งรถจักรไอน้ำ “กรุงเทพ–ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ”

#คนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟครั้งสำคัญประจำปีเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเดินทางด้วยหัวรถจักรไอน้ำขบวบประวัติศาสตร์ไปยังเส้นทาง“กรุงเทพ–ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ”พร้อมกับเดินทางเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา แบบไปเช้าเย็นกลับ
สำรองที่นั่งได้ใน 2 รูปแบบ คือ
1. เดินทางด้วยรถไฟอย่างเดียว 250 บาท ออกจากสถานีกรุงเทพ เวลา 08.00 น. หยุดรับส่งระหว่างทางที่สถานีมักกะสัน สถานีคลองตัน และสถานีหัวหมาก เที่ยวกลับรถไฟออกจากสถานีฉะเชิงเทรา เวลา 16.30 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 18.30 น.
2. เดินทางด้วยรถไฟพร้อมแพ็กเกจท่องเที่ยวและอาหารเช้ากลางวัน คนละ 999 บาท โดยอัตรานี้รวมค่าตั๋วรถไฟ (รถจักรไอน้ำขบวนประวัติศาสตร์) ไป–กลับ กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ ค่ารถบัสปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ, ค่าอาหารจำนวน 2 มื้อ เครื่องดื่ม อาหารว่าง บริการตลอดการเดินทาง, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง, ค่าประกันภัยในการเดินทางคนละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 500,000 บาท และมีเจ้าหน้าที่ดูแล และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
สำหรับโปรแกรมการเดินทาง เริ่มตั้งแต่ 07.00 น. คณะมาพร้อมเพรียงกัน ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ชานชาลาที่ 4 จากนั้นเริ่มออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพ โดยขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำ เวลา 08.00 น. เดินทางผ่านสถานีมักกะสัน สถานีคลองตัน สถานีหัวหมาก และสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา พร้อมบริการอาหารเช้า เครื่องดื่ม และอาหารว่างระหว่างการเดินทาง จากนั้น เมื่อเดินทางถึงสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา จะนำคณะเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ไปอำเภอบางคล้า เพื่อรับประทานอาหารกลางวันพร้อมเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมชมความงดงามของโบสถ์สีทอง ณ วัดปากน้ำโจ้โล้ และโบสถ์สแตนเลสสีเงิน วัดหัวสวน ตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดโพธิ์บางคล้า และชมฝูงค้างคาวแม่ไก่สีดำขนาดใหญ่นับแสนตัวที่อาศัยเกาะอยู่บนต้นไม้ จากนั้นนำคณะออกเดินทางกลับจากสถานีฉะเชิงเทรา เวลา 16.30 น. โดยขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ และถึงสถานีกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ เวลา 18.30 น.
กำหนดการ (เช้าไป – เย็นกลับ)
เวลา 07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ชานชาลาที่ 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ จุดลงทะเบียน
เวลา 08.00 น. นำท่านเดินทางออกจากสถานีกรุงเทพ โดยขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำ ผ่าน สถานีมักกะสัน สถานีคลองตัน สถานีหัวหมาก และสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา บริการอาหารเช้า (1) พร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างระหว่างการเดินทาง
เวลา 10.00 น. คณะเดินทางถึง สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา จากนั้นนำคณะเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ อำเภอบางคล้า
เวลา 11.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำทุกท่านไปชม โบสถ์สเตนเลส วัดหัวสวน ซึ่งสร้างด้วยสแตนเลสทั้งหลัง เพื่อหวังให้โบสถ์มี อายุยาวเป็นพันปี อุโบสถสเตนเลส หลังนี้ ถือว่าสำเร็จได้ด้วยแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชน ซึ่งมาบริจาคเงินโดย ทางวัดไม่ได้ บอก บุญเรี่ยไร ใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับอุโบสถสแตนเลส หลังนี้ สร้างบนฐานคอนกรีตสูงจากพื้นดิน ด้วยฝีมือและ แรงงาน ของ พระลูกวัด มีรั้วสแตนเลส ลายธรรมจักรประดับ เสาหงส์คาบโคมไฟโดยรอบ ตัวอุโบสถสร้างจาก สแตนเลส ทั้งหลัง ด้านนอกรอบอุโบสถแกะ ลายสแตนเลส เป็นรูป พระอรหันต์ 80 องค์ ชายล่างเป็นภาพแสดงเสวยชาติของ พระพุทธเจ้า โดยวิธีพ่นแอร์บรัช เช่นเดียวกับภาพชาดก 10 ชาติของ พระพุทธเจ้าในอุโบสถชม วัดโพธิ์บางคล้า ตามคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในท้องถิ่น วัดแห่งนี้สร้างขึ้นสมัยใดไม่แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และคาดว่าเคยเป็นที่พักทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งยกทัพไปต่อสู้กับพม่าที่บริเวณปากน้ำโจ้โล้ หลังจากที่กอบกู้เอกราชได้สำเร็จแล้ว ทรงให้สร้างวัดขึ้นที่บริเวณนี้แล้วให้ชื่อว่า “วัดโพธิ์” โบราณสถานที่ยังคงหลงเหลือให้ได้ชม คือ มณฑปทรงจัตุรมุขก่ออิฐ ภายในมี พระพุทธไสยาสน์ อายุหลายร้อยปี สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของวัด คือ ฝูงค้างคาวแม่ไก่สีดำขนาดใหญ่นับแสนตัวที่อาศัยเกาะอยู่บนต้นไม้ ในวัดนี้จนหนาทึบไปหมด ในยามพลบค่ำค้างคาวซึ่งนอนมาตลอดทั้งวันก็จะตื่นส่งเสียงเซ็งแซ่ และเริ่มบินออกหากิน เป็นภาพอันน่าตื่นตาและดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอันมาก จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไป ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดปากน้ำโจ้โล้ ชมความงดงามของพระอุโบสถเป็นสี ทองทั้งหลัง ทั้งภายในและภายนอก ยามเมื่อแสงแดดส่องกระทบตัวโบสถ์ เป็นภาพที่งดงามตระการตาเป็นอย่างยิ่ง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าตากสิน
16.30 น. นำคณะเดินทางออกจากสถานีรถไฟฉะเชิงเทราโดยขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์
18.30 น. ถึง สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจก่อนจากกัน
หมายเหตุ ในกรณีที่ท่องเที่ยวตามกำหนดการไม่แล้วเสร็จภายในเวลา ทางผู้ดำเนินการจะนำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางกลับโดยรถบัสปรับอากาศ ส่งทุกท่าน ณ สถานีหัวลำโพง
อัตราค่าบริการ ท่านละ 999 บาท
โดยอัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วรถไฟ (รถจักรไอน้ำขบวนประวัติศาสตร์) ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา
2. ค่ารถบัสปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหารจำนวน 2 มื้อ (เช้า , กลางวัน)
4. ค่าเครื่องดื่ม , อาหารว่าง บริการตลอดการเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
6. ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 500,000 บาท
7. ค่าเจ้าหน้าที่ดูแล และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ อาทิเช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีที่ออกใบกำกับภาษี)