5 ธันวา “ลูกพาพ่อเที่ยว” ขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ฟรี!

5 ธันวา “ลูกพาพ่อเที่ยว” ขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ฟรี!

#คนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
นายประเสริฐ อัตตะนันทน์ กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นวันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บริษัทฯจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยให้คุณลูกพาพ่อขึ้นรถไฟฟ้าฟรี (เฉพาะคุณพ่อ) ตลอดวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น. มีเพียงแค่เงื่อนไข ก็คือ ลูกต้องพาคุณพ่อมาแสดงตนหน้าห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ว่าเป็นพ่อลูกกันจริง คุณพ่อก็สามารถเดินทางได้ฟรีทันที โดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยว นอกจากนี้สำหรับเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 90 เซ็นติเมตรก็สามารถโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ที่สถานีรถไฟฟ้ามักกะสันยังคงมีรถ Shuttle Bus ที่กระทรวงคมนาคมได้ร่วมกับบริษัทฯ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดเตรียมไว้คอยบริการรับ-ส่ง ประชาชนที่ต้องการเดินทางไป ร่วมถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ฟรี ในเส้นทาง แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน – สนามหลวง ซึ่งจะมีรถคอยให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น. และให้บริการทุกๆ 30 นาที