อนุมัติแล้ว! “ช้อปช่วยชาติ” ลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาท

อนุมัติแล้ว! “ช้อปช่วยชาติ” ลดหย่อนภาษีได้ 15

#คนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ.
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติมาตรการช้อปช่วยชาติ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำใบกำกับภาษีที่ได้จากการซื้อสินค้าหักภาษีได้ 15,000 บาทต่อราย โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 – 31 ธันวาคม 2559 แต่ในปีนี้ได้เพิ่มจำนวนวันภายใต้มาตรการดังกล่าวเป็น 18 วันจากปีที่แล้ว 7 วัน สิ่งที่ซื้อและสามารถได้รับสิทธิ จะไม่รวมค่า สุรา เบียร์ ไวน์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมัน ก๊าซ และไม่รวมค่าบริการที่จ่ายให้ผู้ประกอบการเป็นค่านำเที่ยว มัคคุเทศก์ ค่าที่พัก โรงแรม เนื่องจากได้มีการยกเว้นไปแล้ว สำหรับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ขณะที่ในระยะยาว เป็นการจูงใจผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี ซึ่งเป็นการขยายฐานภาษีที่จะช่วยเพิ่มการจัดเก็บภาษีให้กับรัฐบาลต่อไป
อย่างไรก็ตาม เมื่อปีที่แล้ว มีคนใช้ประมาณ 1 ล้านคน เม็ดเงินลดภาษีประมาณ 1,200 ล้านบาท มียอดขายเกือบหมื่นล้านบาท เนื่องจากปีที่แล้วมีเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ส่วนปีนี้คาดว่าจะมีคนใช้ 2 ล้านคน เม็ดเงินประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ช่วยประชาชนในช่วงปลายปีให้เกิดความคึกคักถือเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่ง
นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวจะส่งเสริมให้บรรยากาศในการจับจ่ายซื้อของสินค้าต่างๆมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการซื้อของขวัญ ที่พบว่านักท่องเที่ยวมีสัดส่วนการซื้อของขวัญมากถึง 25-30% ซึ่งถือเป็นการทำให้เกิดบรรยากาศในกระตุ้นการซื้อมากขึ้น สำหรับการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลคริสมาสต์และเทศกาลปีใหม่นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯยังคงจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพราะยังถือเป็นมาตรการที่ดีควรยังคงมีเหมือนเดิม ขณะเดียวกันพบว่า การท่องเที่ยวโครงการตามรอยพระบาท เช่น ดอยอ่างขาง ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก มีความครึกครื้น ด้วยสภาพอากาศภาคเหนือหนาวเย็น ส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ขณะเดียวกันมีนักท่องเที่ยวข้ามภาค เช่น ภาคใต้เดินทางมาท่องเที่ยวภาคเหนือ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศในช่วงสิ้นปีนี้ รวมทั้งจะทำให้ผู้ประกอบการเข้าจดทะเบียนในระบบมากขึ้น เพราะต้องใช้ใบกำกับภาษี และจะทำให้รายได้รัฐบาลจากการจัดเก็บภาษีในอนาคตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย