เช็คสิทธิ์ปีระกา “ผู้ประกันตน” ประกันสังคมให้อะไรบ้าง?

เช็คสิทธิ์ปีระกา “ผู้ประกันตน” ประกันสังคมให้อะไรบ้าง?

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
นับว่าเป็นของขวัญรับปีใหม่ 2560 ซึ่งทางการกระทรวงแรงงาน ก็ได้เตรียมของขวัญให้แก่ลูกจ้าง นายจ้าง และสถานประกอบกิจการ โดยจะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้น ลองมาเช็คสิทธิ์พิเศษเพื่อสุขภาพกัน … เริ่มจาก
1.การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตนในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ โดยผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการตรวจร่างกายในโรงพยาบาลตามสิทธิฯ เริ่ม 1 มกราคม 2560
2.เพิ่มค่าทันตกรรมเป็น 900 บาทต่อปี จากเดิม 600 บาทต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายทั่วประเทศ โดยสามารถถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนและผ่าฟันคุด ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินราคากลางที่กำหนดและไม่เกิน 900 บาทต่อรายต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในคลินิกที่มีสัญลักษณ์สำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ขณะที่โรงพยาบาลรัฐเริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
3.คืนสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่ลาออกจากงาน แต่ต้องการรักษาสิทธิไว้จึงจ่ายเงินสมทบต่อ แต่ลืมส่งเงินเข้ากองทุนฯ สปส.จึงได้ยกร่างพ.ร.บ. การกลับมาเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. …. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้กลับมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ตามเดิม
4. การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 5 – 10 บาท ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการค่าจ้าง โดยใช้สูตรคำนวณใหม่ที่เพิ่มปัจจัยชี้วัดทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งได้แบ่งการปรับขึ้นค่าจ้างเป็น 4 กลุ่ม คือ การปรับเพิ่ม 10 บาท 7 จังหวัด ปรับเพิ่ม 8 บาท 13 จังหวัด ปรับเพิ่ม 5 บาท 49 จังหวัด และไม่มีการปรับเพิ่ม 8 จังหวัด
นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจสภาพรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 4 มกราคม 2560 และตั้งแต่วันที่ 5 มกราคมเป็นต้นไป ประชาชนสามารถนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการได้ ณ สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศได้ตลอดทั้งปี